MANHHONGCNC

con trượt HIWIN

Thương hiệu: Đang cập nhật

Tình trạng: Còn hàng

Con trượt HIWIN

HG seri

HGH15HA; HGH20HA; HGH25HA; HGH30HA; HGH35HA

HGL15CA; HGL20CA; HGL25CA; HGL25CA; HGL30CA; HGL35CA; HGL15HA; HGL20HA; HGL25HA; HGL30HA; HGL35HA

HGW15HA; HGW20HA; HGW25HA; HGW30HA; HGW35HA; HGW15HC; HGW20HC; HGW25HC; HGW30HC; HGW35HC